Obert: 07:30 - 21:30
+34 663 404 281

NOTA LEGAL


Mon Crossfit (Smpc-univers-2016 S.L.)
WEB: www.moncrossfit.cat
E-MAIL: info@moncrossfit.cat
NIF: B66899204
DOMICILI FISCAL: C/ Montseny nº84 | Pineda de Mar 08397 | Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 10956, foli 38, full B-158319.

 

MONCROSSFIT informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc Web seran tractades d’acord amb les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció Dades de Caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament, absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades amb la finalitat gestionar els serveis sol.licitats pels titulars i per a atendre, si s’escau, les seves peticions d’informació tals com enviar newsletters i/o correus promocionals.

 

Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de tractament de dades dels quals és responsable MONCROSSFIT i seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa de protección de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis de MONCROSSFIT, entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. MONCROSSFIT, informa que el titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, al tractement de les seves dades, dirigint-se a MONCROSSFIT, mitjançant correu ordinari  l’adreça Garbí, 88-90 | 08397 Pineda de Mar (Barcelona) | info@moncrossfit.cat, comunicant quin és el dret que exerceix i en qui sentit, així com acompanyant una còpia del seu DNI a efectes d’identificació.

 

La informació continguda en el present web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòria per a l’usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines.

 

L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol.licita mitjançant l’enviament d’un email clicant a l’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal. MONCROSSFIT podrà modificar en qualsevol moment els termes de la present “nota legal”, publicant-ne el present web a la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

 

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini del present web, com poden ser la pròpia recopilació d’informació, el disseny gràfic, imatges, codi Font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat Intel.lectual i industrial de MONCROSSFIT o de tercers.